Siirry sisältöön
Samalta viivalta – Moninaisten asiakkaiden kohtaaminen

Samalta viivalta – Moninaisten asiakkaiden kohtaaminen

Koulutus antaa valmiuksia kohdata yhdenvertaisesti ja inklusiivisesti moninaisia asiakasryhmiä, erityisesti liikkumis- ja toimimisesteisiä asiakkaita.

Koulutus soveltuu yrityksille ja työntekijöille, joilla on rajapintaa asiakkaisiin (esim. asiakaspalvelu) sekä DEI-palveluja (Diversity, Equity & Inclusion) tarjoaville yrityksille, joilla ei vielä ole laajaa tietämystä erilaisista liikkumis- ja toimimisesteistä.

Sisältö

  • Johdanto: lähestymistapoja erilaisiin liikkumisen ja toimisen esteisiin ja rajoitteisiin
  • Aiheen lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset
  • Vammaisetiketti
  • Saavutettava kommunikaatio
  • Käytännön järjestelyt (esim. esteettömyystietojen tarjoaminen, avustajaliput, opastaminen, tulkkijärjestelyt, alennukset)

Kohdeyleisö

Esim. inklusiivisuuden /DEIn palveluja tarjoavat yritykset; järjestöt /yhdistykset; asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt (esim. liikennevälineiden kuljettajat, kaupan kassat, hotellityöntekijät, asiakaspuheluihin vastaavat henkilöt, helpdeskit, hoitohenkilökunta sairaaloissa ja terveyskeskuksissa) sekä heidän esihenkilönsä

Lähtötaso

Valmius oppia uutta ja toisia kunnioittava asenne

Osallistumisvaihtoehdot

Etänä Teams-yhteydellä.

 

Kouluttajasi tällä kurssilla

Avaava akatemia tiimi - Senni Hirvonen

Senni Hirvonen

Saavutettavuuden, esteettömyyden ja sosiaalisen inklusiivisuuden tavoite on sama: kaikkien mahdollisuus kukoistaa yhdenvertaisesti ja voida hyvin. 

Senni on digitaalisen saavutettavuuden asiantuntija Avaavalla ja kokemusasiantuntija. Erityispedagogiikan ja sosiaalipedagogiikan opinnot, syntymäsokeus ja laaja vammaiskentän tuntemus tekevät hänestä monipuolisen ja vakuuttavan kouluttajan, joka ei pienestä hätkähdä.

+358 50 496 1248
senni.hirvonen(at)avaava.fi

Avaava akatemia tiimi - Sami Virtanen

Sami Virtanen

”Moninaisten käyttäjien palvelulla luodaan todellista kilpailuetua.”

Sami toimii Avaavassa asiakkuuspäällikkönä ja Design for All -vaikuttajana. Samilla on monivuotinen kokemus esteettömyyden ja saavutettavuuden vaikuttamisasioista. Design for All -ajattelun hyödyistä Sami teki aikoinaan opinnäytetyön.  Sami toimii AccessibleEU –hankkeessa projektipäällikkönä ja hän vastaa Suomen tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä. Samin syntyperäinen kuulovamma antaa etunojan kouluttajana tarkastella ja havainnoida tiloja, palveluja ja viestintää. Sami saa energiaa liikunnasta, merestä ja sen saaristoista.

+358 50 553 8555
sami.virtanen(at)avaava.fi

Avaava akatemia tiimi - Noora Västinen

Noora Västinen

”Kaikki on mahdollista, kun annamme mahdollisuuksille luvan”

Noora on työskennellyt vuodesta 2006 lähtien hyvinvoinnin, kasvatuksen ja kulttuurin kentällä, yrittäjän, järjestötyöntekijän, ohjaajan, kouluttajan, asiantuntijan ja taiteilijan rooleissa. Työllään hän haluan edistää yhdenvertaisuutta ja kaikille saavutettavia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan, taiteeseen ja kulttuuriin – tekijänä sekä kokijana.